Palvelut

Palveluja yhteisön jäsenelle

Työvälineitä ja menetelmiä. Jokainen tämän kasvuyhteisön jäsen saa konkreettisia välineitä oman kasvunsa edistämiseen. Toiminnan keskiössä on henkilökohtainen ohjaus ja tietoisuustaitojen harjaannuttaminen.
.
Yhteisiä tilaisuuksia ja työpajoja. Kasvuyhteisömme järjestää tilaisuuksia ja työpajoja aiheista, jotka tukevat sekä henkilökohtaista kasvua että toimintaamme organisaatioissa. Yhteiset tilaisuudet antavat voimaa ja inspiraatiota muutoin yksilöllisille matkoillemme.
.

Palveluja organisaation kasvuun

Puheita ja esitelmiä organisaatioissa. Jokainen tämän kasvuyhteisön jäsen voi kutsua minua sekä muita halukkaita esitelmöimään omaan organisaatioonsa.
.
Organisaatiot saattavat tarvita monenlaista apua matkallaan kohti pitkäkestoista menestystä. Yhteisömme tarjoaa välineitä ja menetelmiä näiden menestystekijöiden vakiinnuttamiseksi osaksi organisaation periaatteita.
.
Organisaatioiden kanssa käytävä dialogi on tyypillisesti luonteeltaan pitkäkestoista ja tarvitaan monenlaisia esityksiä ja mallintamista, jotta muutostarve tunnistetaan ja hyväksytään.
.
Lisäksi tarvitaan aivan erityisiä toimintatapoja tilanteissa, jossa organisaation jäsen pyrkii auttamaan omaa organisaatiotaan tunnistamaan vaillinaisia tai haitallisia toimintaperiaatteita ja hyväksymään muutostarpeen. Yhteisömme on mukana auttamassa tällaista jäsentä, jolloin tämän ei yksin tarvitse todistella argumenttiensa oikeellisuutta.
.

Kuinka paljon tämä kaikki maksaa?

Ihmiselle, joka on kasvanut ympäristössä, jossa voitontavoittelu ja oman edun ensisijaisuus on ollut normi, on kenties vaikeaa mieltää, että toimintaa, jossa taloudella on oma roolinsa, voidaan järjestää aivan toisenlaisten periaatteiden varaan.
.
Pyrimme kaikessa toiminnassamme säästeliäisyyteen ja lisäarvon tarjoamiseen jäsenillemme. Henkilökohtainen ohjaus kuuluu jokaisen jäsenen perusetuihin eikä siitä veloiteta erikseen.
.
Yhteiset tilaisuudet aiheuttavat toisinaan jonkin verran kustannuksia, mutta ne pidetään mahdollisimman matalina ja jaetaan osallistujien kesken. Toiminnalla ei ole tarkoitus kerryttää varallisuutta, vaan päämääränä on mahdollisimman laaja vaikuttavuus.
.
Silloin, kun tuotamme lisäarvoa organisaatiolle, veloitamme vain toiminnasta aiheutuvien välittömien kustannusten verran. Näin toimintamme tuottaa aitoa lisäarvoa sekä jäsenille että heidän organisaatioilleen ja mahdollisimman moni kykenee osallistumaan. 
.