Tervetuloa

Kasvuyhteisöön

Kasvu syntyy jokaisesta meistä

Tämän yhteisön päämääränä on auttaa sen jäseniä heidän henkilökohtaisessa kasvussaan sekä heidän pyrkimyksissään kehittää työyhteisöjään.

.

Ihmisen oma sisäinen kasvu on kaiken lähtökohta, sillä ilman sitä, elämä jää vieraaksi ihmiselle itselleen. Pyrkimys kasvuun ja kehitykseen myös omassa työyhteisössä on luonnollinen seuraus tällaisella taipaleella ja yhteisömme tavoitteena on tukea ja auttaa myös organisaatioita muutokseen.

.

Kasvuyhteisö tarjoaa välineitä ja menetelmiä sekä kunkin jäsenen omalla matkalla kasvuun että organisaation toimintaperiaatteiden asettamisessa kohti pitkäkestoista menestystä.